Informatie aanvragen Bel voor gratis advies
Ambrasoft Typen Bron: Noordhoff  

Ambrasoft Typen

Noordhoff

  • Zelfstandig cursus volgen
  • Voortgang online volgen
  • 99% nauwkeurigheid
Het belang van een goede typevaardigheid neemt met het toenemende computergebruik alleen maar toe. Daarom wegens succes verlengd: Typen School, de typecursus voor groep 6 t/m 8, is dit schooljaar en komend schooljaar voor slechts € 250,- beschikbaar. Ongeacht het aantal leerlingen. Dé kans voor jouw school om de typevaardigheid van jouw leerlingen te verbeteren.
Bron: Noordhoff

Kenmerken

  • Groep 1 t/m 4 (onderbouw)
  • Groep 5 t/m 8 (bovenbouw)

  • 20 weken lang 4x per week een halfuur typen
  • 18 modules met 3 toetsen