Informatie aanvragen Bel voor gratis advies
Paso Adelante Bron: Noordhoff  

Paso Adelante

Noordhoff

 • Herkenbaar en helder
 • Doorlopende leerlijn
 • Uitgebreide examentrainingshoofdstukken
Paso Adelante deel 4 bestaat uit leerwerkboeken, zodat je deze flexibel in kunt zetten. Dit afsluitende deel bevat veel Cito-examenteksten. Bovendien besteden we volop aandacht aan strategietraining voor alle vaardigheden: waar moet je op letten bij het maken van Cito-vragen, hoe bereid je je voor op het spreek-, schrijf- en luisterexamen.
Bron: Noordhoff

Kenmerken

 • HAVO
 • VWO
 • Bovenbouw
 • Digitaal
 • Blended
 • Boeken

 • Resultaten dashboard
 • Oefentoetsen
 • Taakgerichte afdeling