Informatie aanvragen Bel voor gratis advies
Mundo Bron: ThiemeMeulenhoff  

Mundo

ThiemeMeulenhoff

  • Thematische methode
  • Uitdaging en afwisseling
  • Focus op vakinhoud
Mundo is een leergebiedmethode voor mens en maatschappij in de onderbouw van het vmbo, havo en vwo. Aardrijkskunde, geschiedenis en economie zijn logisch geïntegreerd met een duidelijk rode draad. De lesmethode behandelt onderwerpen diepgaand en afwisselend.
Bron: ThiemeMeulenhoff

Kenmerken

  • VMBO T
  • HAVO
  • VWO
  • Onderbouw
  • Boeken

  • Brede oriëntatie en meer diepgang
  • Vele differentiatiemogelijkheden