Informatie aanvragen Bel voor gratis adviesAlgemene actievoorwaarden winacties Lesmethode vergelijker

Hieronder vindt u de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties van Lesmethode vergelijker. Lees deze goed door voordat u meedoet met onze winactie.

 

1. Winacties worden uitgeschreven door Lesmethode vergelijker, gevestigd te Almere. Op alle winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan winacties is gratis. Deelname kan door een review achter te laten bij een van de verschillende methodes.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie.

4. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Lesmethode vergelijker het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

6. De looptijd van de winactie is tot er 3000 reviews verzameld zijn, of tot en met 31 december 2020.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en moet de deelnemer woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via of het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

10. Lesmethode vergelijker kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. Medewerkers van Lesmethode vergelijker zijn uitgesloten van deelname.

14. Winnaars dienen uiterlijk binnen 2 weken na het bekend maken van de winnaars te reageren, anders worden er door Lesmethode vergelijker een nieuwe winnaars gekozen.

15. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden door Lesmethode vergelijker alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Lesmethode vergelijker.

17. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

19. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Lesmethode vergelijker via het contactformulier. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging via e-mail een reactie.

Start een andere vergelijking