Informatie aanvragen Bel voor gratis advies
Blink Wereld - Geschiedenis Bron: Blink  

Blink Wereld - Geschiedenis

Blink

  • Onderzoekend, ontdekkend en ontwerpen
  • Kennis en vaardigheden gecombineerd
  • Per onderwerp de diepte in
Blink Wereld biedt flexibel inzetbaar lesmateriaal waarbij je voor het materiaal voor groep 3 t/m 8 de keuze hebt om te werken met losse vakken of met geïntegreerde thema’s.

Blink wereld – geschiedenis is onderdeel van de vakgerichte lijn maar is ook los te bestellen. Met dit lesmateriaal bied je geschiedenis thematisch en op een onderzoekende manier aan. Het bereiken van de leerling is het uitgangspunt van de lessen. Elke les bevat een nieuwe onderzoeksvraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden. Door lesstof te integreren in een fascinerend verhaal met mooie illustraties kunnen leerlingen feiten en verbanden beter plaatsen en begrijpen.
Bron: Blink

Kenmerken

  • Groep 5 t/m 8 (bovenbouw)
  • Blended

  • Creëert een tijdsbeeld en legt relevante links naar het heden.
  • Elk thema bevat een spannend verhaal.
  • Uitgebreid aandacht voor de vaardigheden kritisch denken en je inleven in anderen.