Informatie aanvragen Bel voor gratis advies
Blink Wereld - Geïntegreerd Bron: Blink  

Blink Wereld - Geïntegreerd

Blink

  • Onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend
  • Kennis en vaardigheden gecombineerd
  • Ruimte voor onderzoek en taalontwikkeling
Blink Wereld biedt flexibel inzetbaar lesmateriaal waarbij je voor het materiaal voor groep 3 t/m 8 de keuze hebt om te werken met losse vakken of met geïntegreerde thema’s.

Met Blink Wereld – geïntegreerd bied je wereldoriëntatie in samenhang aan. Je werkt jaarlijks aan vijf thema’s waarbij de kinderen veel ruimte krijgen voor eigen onderzoek.
Per periode vallen de thema’s van de verschillende groepen onder een overkoepelend onderwerp. Op deze manier kun je in de hele school met hetzelfde onderwerp bezig zijn, maar geven de verschillende groepen daar een eigen invulling aan – passend bij het niveau.
Bron: Blink

Kenmerken

  • Groep 5 t/m 8 (bovenbouw)
  • Blended

  • Duidelijke onderzoeksaanpak en structuur
  • (Online) toolbox met vaardigheidskaarten
  • Dekt de kerndoelen